17.11.2022

Басты бет / Омбудсмен

Омбудсмен

Білім бейініне қойылатын талаптар -техникалық, заңгерлік, инженерлік-экономикалық, қаржы-экономикалық;
Біліктілікке қойылатын талаптар – жоғары кәсіптік білім және бейіні бойынша немесе жоғары кәсіптік білімі бар мамандар орнын басатын басқа лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс өтілі;
Акционерлердің құқықтарын айқындайтын және корпоративтік басқару органдарының қызметін реттейтін заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді; жарғыны және қоғамда корпоративтік қатынастарды реттейтін өзге құжаттарды, директорлар кеңесі мен оның органдарының функцияларын; акционерлердің жалпы жиналыстарын және директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізу, сондай-ақ корпоратвитік басқару рәсімдерін іске асыру тәрітібін; қоғам туралы ақпаратты ашу тәртібін;
бағалы қағаздар нарығына кәсибі қатысушылардың (қоғамды, биржаларды тіркеушілердің) жұмыс істеу тәртібін; монополияға қарсы және салық заңнамасының, жекешелендіру туралы заңнамының, арбитраждық тәжірибенің негіздерін;
корпоративтік мінез-құлық кодексін, халықаралық корпоративтік заңнама негіздерін, корпоративтік басқарудың озық отандық және шетелдік тәжірибе көрсетілген нормативтік құжаттарды, корпоративтік дауларды реттеу тәртібін;
ақпаратты алу, өңдеу мен жіберу әдісі мен құралдарын;
ақпаратты техникалық қорғау мәселелері жөніндегі әдістемелік және нормативтік құжаттарды; ақпараттық технологияларды; ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін; келіссөздерді ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін;
корпоративтік мінез-құлықтың моральдық-этикалық стандарттарын білу.

Жаңалықтар