ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Негізгі ақпарат

Ұлттық бейнебақылау жүйесі - бұл ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерін шешу үшін бейне кескіндерді жинайтын, өңдейтін және сақтайтын бағдарламалық-техникалық құралдар жиынтығы болып табылатын ақпараттық жүйе.

Нормативтік құқықтық актілер

1.    «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ.
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000418
2.    «Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 69-қе бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қарашада № 21693 болып тіркелді
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021693
3.    «Объектілерді террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызу қағидалары мен өлшемшарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 сәуірдегі № 234 қаулысы
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2100000234

Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттар

1.Техникалық ерешеліктерді жасау кезінде бейнебақылау жүйелеріне минималды техниакалық сипаттамаларды ұсыну бойынша нұсқаулық (жүктеу)
2.Террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызылған объектілердің  бейне бақылау жүйесі туралы үлгілік мәліметтерді толтыру жөніндегі нұсқаулық (жүктеу)
3.Террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызылған объектілерді бейнебақылау жүйесі туралы үлгілік мәліметтерді толтыру бойынша үлгі (жүктеу)
4.Террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызылған объектілерді бейнебақылау жүйесі туралы үлгілік мәліметтерді толтыру үшін (жүктеу)

Террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызылған объектілерді бейнебақылау жүйесі туралы үлгілік мәліметтерді толтыру

Кеңес алу үшін байланыстар

ҰБМЖ сұрақтары бойынша «МТҚ» АҚ байланысты тұлғаларымен 1400 телефоны бойынша хабарласуға болады, e-mail nsvm@sts.kz.