Қоғам басшылары

Басқарма Төрағасының м.у.а.

Исмаилов Зекен Ауданбайұлы

Басқарма Төрағасының орынбасары

Емельянов Евгений Николаевич

Басқарма Төрағасының орынбасары

Оразбеков Олжас Төленұлы

Аппарат Басшысы

Шаймарданов Ерлан Еркінұлы