Қоғам басшылары

Басқарма Төрағасы

Оспанов Ерлан Ержанұлы

Басқарма Төрағасының орынбасары

Исмаилов Зекен Ауданбайұлы

Басқарма Төрағасының орынбасары

Емельянов Евгений Николаевич

Басқарма Төрағасының орынбасары

Оразбеков Олжас Төленұлы

Аппарат Басшысы

Шаймарданов Ерлан Еркінұлы