Қоғам басшылары

Директор

Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы

Директордың бірінші орынбасары

Исмаилов Зекен Ауданбаевич

Директордың орынбасары

Емельянов Евгений Николаевич

Бас бухгалтер 

Байдосова Алия Жумагалиевна